НОВО ПОКОЛЕНИЕ РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЗЕМЯТА

ВПРЕГНИ ЗЕМНАТА ГРАВИТАЦИЯ ДА РАБОТИ ЗА ТЕБ!


Инструментите от семейство "ЕВРИКА" са съвсем ново - технически революционно - поколение ръчни апарати за обработка на земята. Архимедовата лостова система на конструкциите им облекчава труда многократно и повишава работната ефективност над 3 пъти, в зависимост от избраното темпо на работа. Земната гравитация е впрегната да работи за нас, а не против нас. Затова новото съотношение е: 90% коефициент на полезно действие срещу 10% коефициент на неполезно изразходване на труд.


     
 
 

МНОГО ТРУД - ЗА МАЛКО РАБОТА

Ръчната пролетно-есенна обработка на почвата досега винаги е била най-трудоемката земеделска работа. Прекопаването само на 1 кв.м. с обикновена лопата изисква най-малко 30 копки по 5 кг. земна маса всяка. Това прави 150 кг. При 100 кв.м. килограмите стават 15 000. Ергономично центърът на гравитация, който поема тези 15 тона, е гръбначният стълб с опорна точка в кръста. От зората на човечеството този начин за ръчна обработка на земята принципно не се е променил - въпреки голямото разнообразие от модерни лопати на пазара днес.
Но още по-лошото е, че този огромен работен обем трябва да се извърши при много нисък коефициент на полезно действие:
Всяка копка е свързана с навеждането и след това с повдигането на 1/2 от собственото тегло на тялото. Ако то е 86 кг. - това прави 43 кг., към които трябва да прибавим още 5 кг. земна маса в лопатата и 2 кг. за нейното тегло - или общо 50 кг. За 5 кг. полезен труд изразходваме енергия колкото за 50 кг. или коефициентът на полезно действие е едва - 10%. Останалите 90% са безполезно преодоляване на земната гравитация. Всичко това обяснява защо точно тази земеделска работа е най-уморителна и неспорна, дори за най-здравите мъже.