Колесната мотика ПЛАНТАТОР е подходяща за обработка на земята от засяване до прибиране
на реколтата.