НОВО ПОКОЛЕНИЕ РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЗЕМЯТА

Универсален ръчен култиватор. Хибрид от два инструмента - плуг "Херкулес" за дълбока есенна оран до 25 см. и фреза "Къртица" за пролетна обработка на почвата до 20 см. С 10-12 леки движения без навеждане и с минимално физическо усилие прекопава 1 кв.м. Работният цикъл е 2-3 секунди. Средната норма - 100-150 кв.м./час, в зависимост от плътността на почвата. Този обем е непосилен дори за 2-ма здрави копачи при интензивна работа с обикновена лопата. За всеки квадратен метър са им нужни поне 30 копки. Ширината му е 45 см. и се равнява на две стандартни лопати.

Първият модул - плуга "Херкулес" - е напълно самостоятелен инструмент.  Революционният елемент в конструкцията му е подвижната стойка. Тя превръща апарата в Архимедов лост и поема цялата тежест на загребаната почва. Тези 10-15 кг. не натоварват кръста и ръцете, както е при работа с обикновена лопата.
"Херкулес" е подходящ за дълбока есенна оран с преобръщане на почвата.
Вторият модул не е самостоятелен инструмент, а приставка към "Херкулес", която превръща "Еврика-класик" във фреза. Разстоянието между насрещните остриета е 3 см. Тяхното сито раздробява земята на фини частици, разрушава зимната почвена кора и позволява на дъждовната вода да прониква в дълбочина. По този начин се подобрява структурата на почвата и газово-топлинния обмен. "Къртица"-та не преобръща земята и така съхранява живия горен пролетен и затоплен слой на почвата, богат на полезни микроорганизми и кислород. Този екологичен начин на обработка подобрява чувствително добивите. С едно движение тя извършва 4-ри операции едновременно - прекопава, изкоренява, разрохква и подравнява.
"Къртица"-та е подходяща за пролетна подготовка на почвата преди засаждане.