НОВО ПОКОЛЕНИЕ РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЗЕМЯТА

NEW GENERATION HAND TOOLS FOR TREATMENT OF SOILРъчен плуг "Херкулес"/ Plough "Hercules"Ръчна фреза "Къртица" / Cutter "Mole"Eureka-SoloЕврика-Клипс (Архимедов педал) / Eureka-Clips (Archimedes Pedal)Еврика-Клипс (Архимедов педал) / Eureka-Clips (Archimedes Pedal)