КОНТАКТИ
1000 София, България
ул."Княз Борис І" № 149
www.agrohit-evrika.com
тел./факс: 02/983-58-83
GSM: 0886-31-90-62
agrohit@abv.bg


ЦЕНИ без ДДС:
1. "Еврика - бис"/пълен комплект/            -
160,00 лв
2. "Еврика - соло"/пълен комплект/          - 120,00 лв
3. "Еврика - клипс"/пълен комплект/        -   59,00 лв
4. "Еврика - класик"/пълен комплект/       - 140,00 лв
5. "Плантатор" -колесна  мотика                 -150,00 лв
6. Роторен изкоренител  ПУМПАЛ              - 32,00 лв   


Моделите са регистрирани в Европейското патентно ведомство - OHIM.
Производството им без лиценз се преследва от закона в страните на ЕС.
Нелегалната продукция се конфискува и унищожава.
CONTACT:
1000 Sofia, Bulgaria
149, Knjaz Boris I str.
www.agrohit-evrika.com
Tel/fax: +359 2 983 58 83
Mobile: +359 886 31 90 62
agrohit@abv.bgPrices
(VAT excluded):
1. Eureka - bis    (full set)                                   -  $160       
2. Eureka - solo  (full set)                                   -  $120
3. Eureka - clips (full set)                                   -   $ 59
4. Eureka - classic (full set)                                -  $140
5. Wheel hoe                                                     -   $150
6.Rotative eradicator SPINNING-TOP              -   $  32
All the models are registered in the European Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM)

Production of the models without a license is pursued by the European law.
Any illegal production shall be confiscated and destroyed.