НОВО ПОКОЛЕНИЕ РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЗЕМЯТА

Двете "щипки" - Архимедовия педал иТ-ръкохватката - са универсални приставки към всяка вила или лопата. С тях - без да подозирате - собствените ви инструменти стават част от семейство "Еврика". Работата се облекчава многократно и трудът ви е по-спорен. Принципът на работа е общ с останалите инструменти от новата серия.
ЕВРИКА - КЛИПС

   

                                       Архимедова лопата и вила за прекопаване